Lujan esittely

Luja - meidän seura

Seuran toiminta

Läyliäisten Luja ry on Läyliäisten kylällä toimiva urheiluseura. Tavoitteena on tarjota mahdollisuus liikunnan harrastamiseen omalla kotikylällään.

Suurimpana ongelmana on jo usean vuoden ajan ollut vetäjien ja valmentajien vähäinen määrä. Myös muita aktiivisia seuratoimijoita on vaikea saada toimintaan mukaan. Henkilöresurssien vähyys on aiheuttanut omalta osaltaan sen, että toimintaa ei ole voitu kehittää niin monipuoliseksi kuin on haluttu. Toisena ongelmana on ollut se, että Läyliäisten koululta ei ole aina saatu haluttuja tai tarpeeksi vuoroja Lujan käyttöön.

 


Jotta toimintaa voidaan kehittää eteenpäin, on uusia aktiivisia henkilöitä saatava mukaan toimintaan. Lisäksi kuntaan päin on pidettävä yhteyttä, jotta Lujalla olisi aina tarvittavat vuorot käytössä. Johtokunnan on oltava aktiivinen molemmissa em. asioissa. Parannustakin on jo asioihin tullut, mm. paini on aloittanut seurassa uutena lajina ja jalkapallossa on aloittanut uusi ryhmä.

 


Seuran toiminnan kulmakivenä on aktiivinen talkootoiminta, jolloin jäsenmaksut voidaan pitää alhaisella tasolla. Rahaa toimintaan on kerätty mm. järjestämällä eri lajien turnauksia, lasten diskoja, Kesärieha, Taiteitten Iltayö ja uusimpana varainhankinnan muotona on aloitettu lavatalkoiden tekeminen Lakan Betonin tehtaalla Läyliäisissä.

 

Lujassa voi harrastaa lentopalloa ja beach volleyta, jalkapalloa, painia, lasten- ja nuorten voimistelua, sählyä sekä kuntoliikuntaa.

Seurassa voi toimia vuoden aktiivijäsenenä tai kannatusjäsenenä.

Jäsenmaksut v. 2015 ovat seuraavat

- aktiivijäsen 40 €

- kannatusjäsen 10 €

Muita maksuja ei ole.

 

Jäsenmaksun voit maksaa Läyliäisten Luja ry:n tilille Lopen Osuuspankkiin,

tilinumero FI73 5253 0140 0014 57.

Laita maksuun viestiksi ketä maksu koskettaa.